Vetenskap i stället för Gud

Det sägs ofta att svenskarna är bland världens minst religiösa folk. En ny undersökning ger stöd för detta, men visar också att kyrkan är överraskande uppskattad.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Svenskarna är verkligen mer sekulära än övriga västeuropéer. Framför allt är gruppen icketroende ovanligt stor. Hela 42 procent betecknar sig som icke-troende, vilket är långt fler än de 24 procent som i genomsnittet är vår del av världen.
    Men om man inte tror på Gud, vad tror man på i stället? Svaret är vetenskapen utan att det definieras närmare. De 42 procenten instämmer nämligen i påståendet att vetenskapen gör religionen onödig i deras liv.

Pålitlig rapport
Den här rapporten bygger på intervjuer med 24 000 personer i 15 västeuropeiska länder. Det är den amerikanska organisationen Pew research som står bakom undersökningen.
    Organisationen är känd för att vara både opartisk och professionell och gör undersökningar inom en rad områden. Så resultaten och slutsatserna kan anses vara pålitliga.
    Hela rapporten är nära 200 sidor tjock och det är inga problem att drunkna i siffror bland alla tabeller och diagram.

Mest negativa
Men det är intressant att titta på några siffror. Det står klart att vårt land är överlägset mest negativt till religion. Varannan svensk menar att religion gör mer skada än nytta. I övriga länder är det var tredje som tycker så.
     Bara 15 procent av svenskarna anser staten ska stödja tro och religiösa värderingar. Hela 80 procent anser att religion ska hållas åtskild från staten.
    Det är en intressant siffra. För det första är den betydligt högre än någon annanstans, inklusive Frankrike där den sekulära staten är inskriven i lag.
   För det andra tyder det på en snabb svängning i opinonen. Sverige hade ju faktiskt statskyrka ända fram till år 2000.

Stort förtroende
Finns det då inga glädjande siffror i rapporten? Kanske inte för religionen, men svenskarnas förtroende för kyrkor och samfund är skyhögt på ett par områden.
   Hela 80 procent menar att kyrkor och andra religiösa organisationer spelar en viktig roll för att hjälpa fattiga och behövande. Lika många menar att kyrkorna för samman människor och stärker banden i församlingar och lokala sammanhang.
   Och det kanske är där som kyrkorna kan börja hitta en väg tillbaka till människor och visa att tron hör till livet.

Av Sven-Erik Falk, Skara

Vill du läsa om rapporten finns en artikel i tidningen Dagen. 
Här kan du läsa rapporten (på engelska)