Varför måste Jesus dö?

Många i kyrkan har deltagit i en alphakurs. Men vad gör man i en församling där strängt taget alla redan har gått en kurs både en och två gånger?

Foto: Peter Greick/pixelio.de

VECKANS KRÖNIKA

Ett sätt kan vara att förvandla en gudstjänst till en alphalektion. Frågeställningarna i kursen är ju centrala för kristen tro och behöver ständigt aktualiseras.
    Så i stället för en alphakurs 1 så firade vi i Äspered nattvard i form av en alphagudstjänst. Under några år så kommer vi att ha gått igenom samtliga avsnitt i kursen.

Föreläsning med powerpoint
Temat denna gång var ”Varför måste Jesus dö?” Vår komminister Carina Tretow höll en föreläsning i stället för predikan.
   Hon tog powerpoint till hjälp och började i gammeltestamentlig tid med att bland annat förklara syndabockens roll. Sedan gick hon vidare in i Nya testamentet med olika texter.
   För att försöka sammanfatta hennes ord i en mening: ”Ingen människa kan leva ett syndfritt liv. i stället för att var och en svarar för sina ogärningar så uppfylls rättvisans krav genom Jesu död”.

Ord…
Efter gudstjänsten samlades vi samtalsgrupper. Med kaffe och kakor. I min grupp kunde man relatera till intressanta avsnitt i både Gamla och Nya testamentet.
    Efteråt frågade jag gruppen vad man tyckte om gudstjänst i Alphaformat. Möjligheten till fördjupning, svarade man samstämmigt. Det känns bra att ibland kunna dela tankar och tro.
    På samma fråga svarade Carina att det ger henne möjlighet att tillsammans med församlingen tränga ned i grundläggande kristen tro.

… och bröd
Själv vill jag nog hålla fram maten(!). För det är en viktig del i alphakonceptet. Denna söndag var församlingen inbjuden att äta en enkel frukost före gudstjänsten.
    Några valde att inte ta några risker utan hade ätit frukost hemma. Ett misstag. Ingen gick hungrig från vårt frukostbord.

Av Sten Dellby, Äspered
Publicerad 8 december 2016