Skara stifts publikationer

Här hittar du bland annat tidningen Intro, biskopsbrev och andra publikationer

Fyra gånger om året kommer tidningen Intro som går till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare.
   Till första advent kommer ett biskopsbrev som går till församlingarna i stiftet för spridning till gudstjänstbesökare och andra intresserade.

   Dessutom ger stiftet ibland ut böcker eller andra publikationer i olika ämnen.