Foto: Anna Theander

Vandringstips i maj: Billingeleden

Vandra på Skara stifts marker! I maj går vandringstipset till Billingeleden och stiftsreservatet Oxhagen. Med detta tips kan du upptäcka reservatet och gå en liten bit av leden. Kanske hinner du njuta av vitsipporna innan de blommat över.

I stiftsreservatet Oxhagen blommar vitsipporna vackert om våren. Utmed leden passerar du också den gamla fornborgen Gråmur och kan ta del av ett stycke historia.

Hela Billingeleden är 56 kilometer. Det här ledförslaget, i nordöstra delen av leden, är ca 6 kilometer och en medelsvår sträckning, som både går på asfalterad väg och på smala skogsstigar. Leden är bitvis ganska kuperad.

Ledbeskrivning: Parkera vid Oxhagens stiftsreservat här. Det finns en liten parkeringsplats och en skylt där du kan läsa mer om reservatet. Gå ut på vägen, åt vänster. När Billingeleden svänger höger, fortsätt rakt fram till korsningen. Där tar du vänster mot Fagerliden (skylt). Vandra på vägen, en dryg kilometer, och fortsätt rakt fram, uppför backen tills du kommer till orange/blåmarkerade stolpar. Ta vänster, du är nu på anslutningsleden mot Billingeleden. Följ den blå/orange skyltningen. Snart kommer du till fornborgen Gråmur, där du kan läsa om både borgen och om Billingeleden. Gå Billingeleden mot Högsböla ängar. Nu är du på väg tillbaka till parkeringen och vandrar genom stiftsreservatet Oxhagen!

 Nedan ser du en enkel karta över sträckningen i det här ledförslaget. Mer information om hela Billingeleden och fullständig karta hittar du här