Vandra på Torsö

Flera vandringsleder går över Skara stifts marker. Några av dem är lederna på Torsö, där flera lokala aktörer arbetat tillsammans för att iordningsställa och märka upp leder för vandrare. Välkommen att vandra i Skara stift!