Väluppfostrad eller omtänksam?

Tänk om de värderingar vi vill ge våra barn, har avgörande inverkan på världspolitiken?

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

De kanske rent av är skälet till att Trump blev president i USA eller att engelsmännen röstade sig ur EU. Kanske också skälet till att främlingsfientliga och inåtvända nationalistiska partier får så mycket plats i vårt västerländska samhälle.
   Enligt Eric Kaufman, professor i statskunskap i London, finns det en gemensam faktor bakom att man röstade för Brexit och för Trump. Hans förklaring är lika spännande som gränsöverskridande.

Viktigt att kontrollera
Det handlar inte om rasism eller ekonomi eller konservatism. Frågan som binder samman de röstande är istället denna: Tycker du det är viktigast att vara omtänksam eller väluppfostrad?
   Det visar sig nämligen att det finns en det finns ett starkt samband mellan åsikten att det är viktigast med att vara väluppfostrad och att rösta på Trump/Brexit. Medan de som tycker att det är viktigast att vara omtänksam, tänker annorlunda.
   Kanske är det just själva ordningen som är viktig för de väluppfostrade. Att man kan kontrollera vad som händer, och att det inte sker för mycket som går utöver det vanliga.
   För många av de väluppfostrade är det smärtsamt när det sker för många förändringar, Det upplevs som hot mot det man uppfattar normalt.

Bara rädsla
Det tänkvärda är att denna uppfattning går utöver ekonomiska, sociala och utbildningsmässiga kategorier. Om jag nu läst rätt, så betyder det ju att det inte går att bekämpa denna typ av ”rasism” med hjälp av förnuft och tankar om alla människors lika värde.
   För det ligger inte på det planet. Det är egentligen inte rasism, ”bara” en rädsla att behöva förändras. Det förklarar också varför så många kristna står ut med att rösta så ”konstigt”. För en hel del av oss som vill följa Jesus tycker det är viktigt att vara väluppfostrad och att det skall vara som det alltid har varit.
   Tänk själv. Vill jag vara omtänksam eller väluppfostrad? För egen del börjar jag fundera på om det ligger en ytterligare dimension i varför så många himmelska budskap börjar med orden "Var inte rädd!"

Rolf Wollert, präst i Sollebrunn med omnejd.
Publicerad 17 november 2016

Vill du läsa mer om Eric Kaufmans forskning kan du göra det på hans blogg.