Val till domkapitlet framflyttat till 16 november

Präster och diakoner i Skara stift: notera den 16 november för val till domkapitlet i Skara stift.

Förmiddagens program i domkyrkan denna dag innehåller mässa med ljuständning för avlidna präster och diakoner, därefter håller biskop Åke föredrag.

Val till domkapitlet genomförs efter lunch. Präster och diakoner som är i aktiv tjänst i Skara stift den dagen kommer att kallas av biskopen till hela dagen.

Emeritipräster och diakoner kommer att inbjudas till förmiddagens program i domkyrkan.

Formell inbjudan och kallelse kommer.
För kännedom är denna dag är framflyttad från den 11 maj till den 16 november.