Uppläxad

Det är intressant med uppläxningar. I alla fall så länge man inte själv är drabbad. Nu har Lennart Bondeson stått för en sådan.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Lennart Bondeson är kristdemokrat och kommunalråd i Örebro. Han blev utan tvekan rätt sur för en tid sedan. Det var när ordföranden för kristdemokraternas ungdomsförbund Sara Skyttedal twittrade om flyktingfrågan.
   Hon skrev att ” ’Värna asylrätten’ är den heliga ko som kommer att slaktas under 2016”.  Hon har sedan försvarat utspelet i en intervju med tidningen Dagen där hon säger att ”värnandet av asylrätten till varje pris är kärnan i hyckleriet”.  Hon menar att FN:s flyktingkonvention inte är anpassad för dagens situation.

Grunden förloras
Lennart Bondeson håller inte med henne – milt sagt. Han skriver bland annat så här i en debattartikel i tidningen Dagen.
”Just nu befinner sig över 60 miljoner människor på flykt runt om i världen. Det är i sådana situationer det är nödvändigt att ha deklarationer att luta sig mot. Deklarationer om mänskliga rättigheter avgörs inte av vare sig min personliga eller mitt lands aktuella dagsform eller vart de populistiska vindarna blåser. Den uppenbara risken med Sara Skyttedals utspel är att den ideologiska grunden som krävs i svåra situationer förloras till förmån för politisk taktik.”

En egen ö
Detta försvar för det som vi brukar kalla kristen humanism har förstås fått en massa kommentarer på Dagens hemsida. Och det är oroväckande att även här hitta en rad debattörer som spyr hat över Lennart Bondeson och hans åsikter.
   En del av kritiken går ut på att Lennart Bondeson argumenterar som om Sverige vore en egen ö i världen. Men är inte det vad hans motståndare gör? Vi är på gott och ont en del av världen.

Rädslan får gro
Det är en värld där härskare hellre bombar sönder sitt land och tvingar folket på flykt än utlyser fria val. Det är en värld där stormakterna på båda sidor Atlanten spänner sina egon och avtryckare med orden ”Vi ska bli mäktiga igen”.
   Det är också en värld där främlingsrädsla får gro i allt för många länder, och där regeringar låter den rädslan växa. De tror att de tjänar på det just nu, men anar inte draken de göder tänker förgöra också dem.
   Självklart måste hela Europa ta sitt ansvar, Sverige och Tyskland kan inte bära det själva. De länder som inte gör det bör strykas från EU:s bidragssystem. De bör också ställas vid FN:s skampåle, inte för att det hjälper, men som en markering.
   I den världen är jag glad för rösten från Lennart Bondeson och andra debattörer i olika partier. De som vågar säga det självklara: Det är i svåra tider vi verkligen måste hålla fast vid människovärdet.

Sven-Erik Falk, Skara
Publicerad 7 mars 2016

Läs Lennart Bondesons text på Dagens hemsida.