Foto: Catharina Sundqvist

Två och ett halvt avslag för Allan

Tre motioner och två och ett halvt avslag. Det blev facit för Allan Emrén vid stiftsfullmäktiges sammanträde.

Allan Emrén från Hemsjö är utan tvekan flitigast i stiftsfullmäktige när det gäller att skriva motioner. Vid sammanträdet i slutet av november fanns tre av hans förslag uppe till diskussion. Framgångarna för motionären blev dock begränsade.
    Det var vitt skilda ämnen som togs upp i motionerna. Den ena handlade om Sju feta år och sju magra år. Namnet till trots handlade det inte om ekonomiska förslag utan om gudstjänstutveckling.
    Emrén menade att det bör finnas en särskild grupp som studerar vilka församlingar som har tillväxt och sedan sprida kunskapen om detta till andra. Svaret blev att det redan sker genom stiftets ordinarie verksamhet.

Äga aktier direkt
Motion nummer två gällde ett förslag som motionären haft uppe tidigare. Det är att stiftets egendomsförvaltning inte bör placera pengar i aktiefonder utan direktäga aktier i olika bolag. Här hänvisar Allan Emrén till egen erfarenhet, och menar att avkastningen blir bättre.
    Svaret på motionen blev ”inte nu, men kanske senare”. Egendomsnämnden håller på att se över sin placeringspolicy och tar med sig motionens förslag som ett av flera alternativ i det arbetet.

Minskad ersättning
Allan Emrén vill också att de förtroendevalda i Skara stift ska vara med och spara pengar. Detta skulle åstadkommas genom billigare sammanträden.
I dag kan en förtroendevald både få sammanträdesersättning och ersättning för förlorad inkomst. I motionen föreslås att man ska nöja sig med en av de ersättningarna.
    Detta förslag avslogs. Motiveringen var bland annat att det är skillnad på engagemang i församlingen och på stiftsnivå. Den direkthet som finns i församlingen går inte att översätta till stiftsnivå, och därför bör uppdraget vara arvoderat. Och för att inte bara en viss grupp människor ska kunna vara med måste möjligheten finnas till ersättning för förlorad inkomst.
   Allan Emrén sade i talarstolen att han tror att de flesta i stiftsfullmäktige
är med för att de vill vara till nytta för stiftet och Svenska kyrkan, inte för att få ekonomisk ersättning. Han tror heller inte att arvodet gör att rekrytering till stiftsfullmäktige underlättas.
   Stiftfullmäktiges majoritet gick dock på stiftsstyrelsens förslag och motionen avslogs. I ett kort inlägg menade Gert Alnegren att det system som Allan Emrén föreslår blir ogenomträngligt, att nuvarande system är beprövat och fungerar bra och att rekrytering av yngre förtroendevalda kan underlättas om de får en viss ersättning.

Motion om läsplattor
En motion hade kommit in till tisdagens stiftsfullmäktige. Sverigedemokraten
Niclas Sunding vill se ett digitalt voteringssystem i stiftsfullmäktige och att varje ledamot och ersättare får tillgång till varsin läsplatta, Ipad, under mandatperoden.
   Förslaget motiveras med att det skulle underlätta ledamöternas arbete och spara tid vid voteringar. Niclas Sunding skriver vidare att det kan finnas ledamöter som vill rösta mot sin partigrupp men inte vågar vid muntlig votering. Motionen går nu till stiftsstyrelsen för besvarande.