Foto: Carla Karlsson

Tove af Geijerstam vigdes till präst i Skara domkyrka

Skara stift och Svenska kyrkan har fått en ny präst i samband med söndagens prästvigning i Skara domkyrka. På grund av restriktioner var det ett begränsat antal som kunde närvara på plats i domkyrkan, men mässan sändes på webben.

Söndag 23 januari vigdes Tove af Geijerstam till präst i Svenska kyrkan av biskop Åke Bonnier i Skara domkyrka. Fredag 21 januari avlade Tove prästexamen på Flämslätt stifts- och kursgård inför domkapitlet. Hon är nu behörig att träda in i vigningstjänsten i Svenska kyrkan.

På grund av restriktioner kunde endast ett begränsat antal närvara på plats i domkyrkan, men mässan direktsändes på webben och finns tillgänglig på Skara domkyrkas youtubekanal i en veckas tid från sändning.

Under vigningsmässan predikade biskop Åke Bonnier över söndagens tema - Jesus skapar tro - där han särskilt riktade sig till Tove. 

-Jesus har inte kallat dig för att du har meriterat dig. Nej, Jesus själv har kallat dig att vara präst i vår kyrka av en enda anledning, för att du är du, sa biskop Åke i predikan till Tove. 

-Du får vila i orden som Jesus själv säger till sina lärjungar: ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. sa biskop Åke. 

Nu är Tove af Geijerstam redo att gå ut i tjänst som präst i Svenska kyrkan. Nyvigda präster tjänstgör under första året som pastorsadjunkter, vilket är ett introduktionsår, då de bland annat har särskild handledning. Tove gör sitt pastorsadjunktsår i Trollhättans församling.