Foto: Sven-Erik Falk

Toarp belönat för kyrkogårdar

Toarps pastorat har utsetts till årets kyrkogårdsförvaltning i Skara stift. Utmärkelsen delades ut i samband med stiftsfullmäktiges sammanträde.

Det var en grupp glada vaktmästare och andra medarbetare från Toarp som kom till Flämslätt för att ta emot pris. Detta överlämnades av Agne Arnesson som också redogjorde för den motivering som fanns.
   I den sägs att förvaltningen har utvecklat verksamheten på många punkter. Det gäller allt från hur besökare välkomnas till miljötänkande.
   – Det är roligt att få dela ut priset till ett pastorat som inte är så stort. Det visar att det går att åstadkomma mycket även i de något mindre sammanhangen, sade Agne Arnesson.

Åstadkommit mycket
Han pekade också på vad som åstadkommits. Exempelvis är det lätt att nå förvaltningens expedition i församlingshemmet. Där har man också skapat en innergård som skiftar karaktär i takt med årstiderna. På Toarps nya kyrkogård finns en nybyggd pergola så att besökare kan stanna upp ett slag i eftertanke.
    När det gäller miljöarbete har förvaltningen medvetet valt utrustning som ger små eller inga utsläpp. Allt fler redskap och maskiner drivs med el. Sopsorteringen är snyggt ordnad men lätt att nå även för besökare.
   En annan miljöaspekt är arbetsmiljön. Där bedrivs arbetet så att all personal är delaktig. Internutbildning sker regelbundet och organisationen är uppbyggd så det är nära till besluten.