Temperatursänkning och kallställning halverade elförbrukningen

Ulricehamns pastorat har flest kyrkor i Skara stift med sina 28 kyrkor och ett kapell. Men det är bara nio av dessa som är uppvärmda på vintern. - Efter jul och fram till påsk stänger vi ner, då har vi bara minimal värme i de övriga kyrkorna. I tre av kyrkorna stängs värmen av helt, där det inte finns något framdraget vatten, säger Boje Elebo, fastighetschef.

Ja, det här med att kallställa kyrkor har blivit ett hett begrepp på senare tid, allt sedan elpriserna började stiga. Att sänka värmen eller att stänga av den helt och samtidigt koncentrera verksamheten till några få lokaler som värms upp mer kontinuerligt.

- Vi säger inte nej till förfrågningar om bröllop, dop och vigslar men vi planerar ingen egen verksamhet i de kyrkor som inte är uppvärmda hela tiden.

Strategier för att minska elförbrukningen

Eftersom Ulricehamns pastorat nyligen har blivit större genom sammanläggning så har det funnits lite olika strategier i olika områden för att minska elförbrukningen. Alla handlar de om att säkerställa att kyrkorna inte tar skada och att luftfuktigheten inte blir för hög så att det blir mögeltillväxt.

Boje Elebo delar in dessa kyrkor i tre grupper.

- I den första gruppen finns ett värmestyrningssystem som reagerar på temperatur och relativ fuktighet. Om man sänker temperaturen ökar den relativa luftfuktigheten och systemet har styrt för att den inte ska överstiga 60 procent. Men nu har vi gått upp till att tillåta 65 procent eftersom vi sett att vi klarar det utan att få problem med till exempel mögel.

I den andra gruppen finns både luftavfuktare och styrsystem. Där höjs inte värmen när den relativa luftfuktigheten överstiger 65 procent. Istället går luftavfuktarna igång. Därefter höjs även värmen om det behövs.

- I den tredje gruppen kyrkor finns inga styrsystem. Där sänker vi bara värmen eller stänger av den helt. Det nya där är att vi under hösten har installerat temperatur- och fuktmätare som mäter en gång i halvtimmen. Det gör att vi får ett faktaunderlag så att vi kan ta ställning till om vi behöver göra fler insatser.

Temperatursänkning

Boje Elebo är fastighetschef i Ulricehamns pastorat.

I de flesta kyrkor sänks temperaturen under vintern till fem grader. Tidigare höll de 11 till 12 grader.

- Men efter en utvärdering har vi inte sett att det är större risk för att inventarier och annat tar skada.

De flesta av de 29 kyrkorna har direktverkande el. Men i sju kyrkor finns värmepumpar installerade och i dessa kan vi inte sänka värmen till mindre än 12 grader.

- Fast sett över hela året så har de byggnaderna ändå en lägre energiförbrukning eftersom värmepumparna är så effektiva.

Att sänka värmen rejält i kyrkor i Ulricehamns pastorat är dock inget nytt. Men antalet kyrkor har blivit fler och temperaturen har blivit lägre. Det har även den temperatur kyrkorna värms upp till när det är förrättning. Där har man gått från 21 grader till 19.

Ofta helt oisolerade

Att kyrkor är ouppvärmda är ju heller inte något nytt om man ser det hela i ett lite längre perspektiv. Det fanns ju inte ens centralvärme när många av dem byggdes.

- Många delar av kyrkorna mår inte dåligt av att vara kalla. Detta är ju ofta helt oisolerade byggnader. Blir det istället för varmt och torrt kan man däremot få problem med sprickor i träet.

Men det är såklart olika hur material reagerar på fukt. I några av de kyrkor där värmen stängs av finns lite värme i sakristian där textilierna förvaras för att skydda dem.

Men hur mycket har elförbrukningen minskat genom de här insatserna?

- Om man jämför med att bara ha kyrkor som värms upp hela tiden så minskar vi elförbrukningen till hälften genom att bara ha vissa kyrkor uppvärmda.

2021 var förbrukningen 1,5 miljoner kilowattimmar för hela pastoratet. Den siffran var i och för sig lite högre än vanligt på grund av pandemin. Fler kyrkor värmdes upp för att besökarna skulle kunna sitta utspritt, så att alla restriktioner skulle kunna följas.

Bergvärmepump i Ulricehamn

Nästa steg blir att installera en bergvärmepump i Ulricehamns kyrka, som är uppvärmd hela tiden eftersom det är mycket verksamhet där.

- Där har vi nu en årsförbrukning av el på 110 000 till 120 000 kilowattimmar. Beräkningen är att vi med bergvärmepumpen ska kunna spara in 80 000 kilowattimmar per år, säger Bojo Elebo.

Text: Ellen Forsström
Foto: Johan Larsson och Boje Elebo

Grundtemperaturer i kyrkorna i Skara stift

Kurvan i diagrammet visar det lägsta värdet för hur lågt temperaturen tillåts att sjunka i kyrkorna när de inte använts. Ett 20-tal kyrkor är ouppvärmda och nästan 70 kyrkor hålls permanent uppvärmda till komforttemperatur. Övriga kyrkor har så kallat intermittent uppvärmning där grundtemperaturen fördelar sig enligt kurvan.