Sydöstra stiftet i södra Afrika

I november 1995 tog stiftsfullmäktige i Skara stift beslut om att upprätta en vänstiftsförbindelse med det Sydöstra stiftet(SED) inom den evangelisk lutherska kyrkan i södra Afrika, förkortat ELCSA.

Denna lutherska kyrka i södra Afrika omfattar även Swaziland och delar av Botswana.
   Det Sydöstra stiftet omfattar i sin tur KwaZulu-Natal-provinsen som är en av de mindre av Sydafrikas nio provinser, men trots det ungefär lika stort som halva Sverige.

Durban största stad i provinsen

Provinsen ligger vid Indiska oceanen med hamnstaden Durban som den största staden. Cirka 220 000 personer tillhör den lutherska kyrkan i stiftet, som länge haft kontakter med Sverige.
   Svenska kyrkans missions första missionärer sändes ut till det som då kallades Zululand i slutet av 1800-talet. Många känner igen namnen på gamla missionsstationer som Oskarsberg/Rorkes Drift, Applesbosch, Ceza, Emtulwa, Dundee och KwaZamokuhle.

Leds av biskop Nkosinathi Myaka.

Det Sydöstra stiftet leds av biskop Nkosinathi Myaka.
   Stiftscentrat med en handfull medarbetare ligger i Umpumulo, cirka 15 mil nordväst om Durban. Stiftet är indelat i 11 kontrakt med cirka 100 präster. Till detta kommer ett stort antal evangelister som arbetar i församlingarna.
   Vad som också är typiskt för en församling är bönekvinnorna, abaSizikazi, kvinnogrupper som träffas till både bön och diakonalt arbete.

 

Vänstiftarbetet år för år

Här följer en kort sammanfattning:

• 1995: Biskop Lars-Göran Lönnermark besöker vårt blivande vänstift.
   Stiftsfullmäktige tar beslut i november.

Biskopspar från Sydafrika_Skara stifts vänstift
Biskopsbaret PP och Gretta Buthelezi från Sydöstra stiftet i södra Afrika. Foto: Catharina Sundqvist

• 1996: Gloria Hadebe, föreståndare för hantverksavdelningen på diakonicentret KwaZamokuhle besöker Skara stift under våren.
I juni deltar biskop S P Zulu med fru i Skara stifts prästmöte.
En grupp från Skara stift besöker det Sydöstra stiftet.

• 1997: Lois Sibiya installeras som ny biskop i det Sydöstra stiftet och stiftsdirektor Arved Arvedson deltar.
I maj besöker en grupp på tio ungdomar Skara stift under åtta veckor.

• 1998: Ett nytt oblatbageri på diakonicentret KwaZamokuhle invigs. Kyrkoherde em Bengt Larsson finns på plats när en del av den utrustning som skänkts av föreningen Senapskornet tas i bruk.
Gertrud Andersson från Norra Unnaryd tillbringar tre månader som volontär på KwaZamokuhle.
I september besöker biskop Sibiya med fru och dotter Skara stift.
I november/december reste tre skarastiftare via Sydöstra stiftet till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Harare, Zimbabwe. Fyra seminarier om vänstiftskontakten hölls under mötet där. Från SED deltog Sipho Lwandle och Nokuthula Mbuyisa.

• 1999: Biskoparna i respektive stift träffas på biskopsmöte i Sydafrika.

Efter år 2000:

• 2001: Gunilla och Göran Rosman sänds av SKM till Durban. I september reser Ulrika Williamsson och Lina Tolf till KwaZuluNatal inom Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan. I oktober besöker biskop Lars-Göran Lönnermark och Gunvor Torstensson vänstiftet. 

• 2002: Sipho Mdletshe och Bongi Mthethwa besöker Skara stift under februari, mars och april. I juni deltar biskop Lois Sibiya och prästen Sybil Chetty i Skara stifts medarbetarmöte. 

• 2003: Constance Mchunu och Mirriam Makhathini från diakonicenrtret KwaZamokuhle besöker Skara stift. 
Stiftsadjunkt Thomas Grunselius deltar i hundraårsjubiléet i Appelsbosch.
Lars-Göran Lönnermark deltar i en biskopskonferens i Durban.

• 2004: Några av Senapskornets medarbetare besöker KwaZamokuhle.
I september börjar Olga Nxumalo studera vid folkhögskolan i Hjo. Tyvärr måste hon avbryta sin vistelse efter en månad.
I oktober reser biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark till Sydafrika för att överlämna den gåva som samlats in i samband med hans avgång som biskop. Pengarna ska genom en fond stödja präster och deras familjer. 

• 2005: I september besöker paret Zakhe och Nelly Duma från Durban Skara stift under sin vistelse i Sverige.

• 2007: Biskop Lois Sibiya Och Mamsi Sibiya deltar i Skara stifts medarbetarmöte i september. Biskop Erik Aurelius besöker SED i samband med Reformationssöndagen.

• 2009: I februari installeras Paulos Phembukuthula Buthelezi som biskop för SED och Erik Aurelius deltar i gudstjänsten i Durban Exihibition Centre.
   Biskop N. P. Phaswana, Rev Mathe och Mr Mkhize från ELCSA besöker Sverige och Skara stift en helg i slutet av april. De deltar bl a i gudstjänsten i samband med stiftets stormöte för konfirmander.
   I oktober besökte stiftets internationella sekreterare Göran Rask biskop Buthelezi på SED:s stiftskansli i Umpomulo tillsammans med några medarbetare på Kyrkokansliet i Uppsala. Under vistelsen besöktes KwaZamakuhle och Rorke´s Drift samt ELCSA:s teologiska utbildning i PieterMaritzburg.

• 2010: Biskop Paulos Phembukuthula(PP) Buthelezi och hans hustru, läraren och prästen Gretta Buthelezi, besöker Skara stift i november. De berättar att den evangelisk-lutherska kyrkan i Sydafrika har som huvuduppgift att hjälpa människor som drabbats av hiv/aids och bekämpa fattigdom.

• 2013: För första gången har biskop Åke besökt vårt vänstift i Sydafrika, det Sydöstra stiftet.
   Tillsammans med stiftsmedarbetarna Peter Lindvall, Göran Rask och Jacqueline Björnram spenderade Åke och Kristina Bonnier drygt en vecka med sina vänstiftsmotsvarigheter, biskopsparet PP och Gretta Buthelezi.
   Under besöket fick de bland annat besöka diakonicentret KwaZamokuhle som stöds av föreningen Senapskornet, träffa präster och medarbetare i församlingarna, besöka projekt för hiv/aidsdrabbade som den lutherska kyrkan driver, delta i gudstjänster och åka med hem till gamla människor som ville ta nattvard men inte själva kunde ta sig till kyrkan.

2014: Biskopsparet Phemba och Gretta Buthelezi kommer till Skara stift för att bland annat delta i 1000-årsjubileet i augusti.
   De besöker också olika församlingar i stiftet, andra delar av Sverige samt Norge och Tyskland. Detta för att bygga kontakter med andra luthersk-evangeliska kyrkor.
   Brämhults församling var en av församlingarna som biskopsparet besökte.
Biskopen predikade i gudstjänsten, och Gretta Buthelezi sjöng.

2016: En grupp från vänstiftet med biskop PP Buthelezi i spetsen besöker Skara stift i början av september, framför allt för att prata om utbyte, inte minst ungdomsutbyte, stiften emellan, och hur vänskap mellan församlingar i Sydöstra stiftet i södra Afrika respektive Skara stift bäst uppmuntras.

2020: Efter att biskop PP Buthelezi gått i pension året innan så väljer det Sydöstra stiftet prosten Myaka till sin nya biskop. Året präglas av coronapandemin och relationen mellan ELCSA-SED och Skara stift drivs vidare digitalt eftersom besök i båda riktningarna inte är möjliga