Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Svenska kyrkans resor

Svenska kyrkans resande har de senaste dagarna granskats intensivt. Vi välkomnar den granskningen, skriver biskop Åke Bonnier.

DET SOM LYFTS fram är smärtsamt att ta del av. Även om det bara gäller en liten minoritet av Svenska kyrkans församlingar, så berör detta oss alla. Inga församlingar i Skara stift har lyfts fram i granskningen. Det innebär dock inte att vi kan sitta med armarna i kors inför de här frågorna.
    Vi behöver medlemmarnas förtroende för att kunna verka som kyrka. Det förtroendet får inte slarvas bort. Det är vitalt för Svenska kyrkan att hantera medlemmarnas pengar med ansvar, oavsett om det gäller kyrkoavgift, kollekt eller andra gåvor.
    Det är naturligtvis inte acceptabelt att göra resor i strid med vedertagna regler. Alla resor måste ha ett tydligt syfte som ligger i linje med kyrkans arbete. De måste också uppfylla skatteverkets regler när det gäller programmets innehåll.

ÄVEN OM REGLERNA fästs på papper så kan det bli fel ibland. Därför behöver vi fortlöpande samtala om värdegrund och etik, vilket också sker i många sammanhang. I den absoluta majoriteten av kyrkans församlingar finns därför ett medvetande kring dessa frågor.
    Utöver samtalen behövs också tillsyn. Det arbetet ingår i stiftets normala kontakter med församlingarna.

SVENSKA KYRKAN HAR många internationella kontakter. Dessa är berikande för alla parter och bidrar till att utveckla kyrkans arbete. Därför kommer utlandsresor alltid att behövas. Visst kan man idag samtala med bild och ljud via internet. Men ibland måste man mötas fysiskt för att förstå varandra fullt ut.
   Det gäller dock här som i alla sammanhang att resorna är väl motiverade, och att det som är privat under en sådan resa också betalas privat.

SVENSKA KYRKAN ÄR en ideell organisation som drivs med medlemmarnas pengar. Att arbeta i Svenska kyrkan är därför ett ställningstagande för en kultur där det råder måttfullhet på många områden. Många församlingar har idag dessutom en strikt policy när det gäller alkohol, vilket är bra.

DET KAN OCKSÅ påpekas att granskningen inte varit möjlig utan den öppenhet som finns i Svenska kyrkan. Denna öppenhet är en viktig princip i den demokratiska uppbyggnad som präglar kyrkan.
   Vi tillämpar offentlighetsprincipen, och kyrkans personal har de senaste månaderna lagt åtskilliga arbetstimmar på att ta fram handlingar till medierna. Vi har alltså i högsta grad själva medverkat till att granskningen kunnat genomföras.

+Åke Bonnier, biskop i Skara stift