Stiftsstyrelse och egendomsnämnd vald i Skara stift

Torsdag 30 december sammanträdde stiftsfullmäktige i Skara stift till ett extrainsatt sammanträde för att välja stiftsstyrelse och egendomsnämnd för mandatperioden 2022-2025

Valet av stiftsstyrelse förrättades med proportionellt valsätt. Sammanträdet inleddes med en nyårsbön under biskop Åke Bonniers ledning.

Till stiftsstyrelse valdes
Till ordinarie ledamöter:
Agne Arnesson, Centerpartiet
Marcus Andersson, Socialdemokraterna
Annalena Levin, Centerpartiet
Jane Bäckman, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Laila Skantz, Socialdemokraterna
Johannes Ekström, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Allan Emrén, Frimodig kyrka
Johan Lövrup, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Hilka Andersson, Socialdemokraterna
Ulf Sundberg, Öppen kyrka 
Johan Hjertén, Borgerligt alternativ
Jonas Edberg, Vänstern i Svenska kyrkan

Till ersättare:
Birgit Kullingsjö, Centerpartiet
Lis Odqvist, Socialdemokraterna
Thomas Pettersson, Centerpartiet
Andreas Paulsson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Nils Farken, Socialdemokraterna
Johanna Gidstedt Ekedahl
Lars-Olof Jaeger, Sverigedemokraterna
Fredrik Sahlin, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ingvor Arnoldsson, Socialdemokraterna
Håkan Gerenmark, Öppen kyrka
Magnus Gunnarsson, Miljöpartister i Svenska kyrkan
Lisa Wallenstein, Vänstern i Svenska kyrkan

Till förste vice ordförande utsågs Agne Arnesson, till andre vice ordförande utsågs Marcus Andersson. 
Biskopen är självskriven ordförande i stiftsstyrelsen.

Till egendomsnämnd valdes:
Till ordinarie ledamöter:
Jonas Johansson, Centerpartiet, 
Leif Olsson, Centerpartiet
Sture Kjell, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Jörgen Åkesson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Bernt Berggren, Socialdemokraterna
Magnus Olofsson, Socialdemokraterna
Allan Emrén, Frimodig kyrka

Till ersättare:
Thomas Rigland, Centerpartiet 
Lars Skogsberg, Centerpartiet 
Johannes Lindman, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
Marianne Bonnevier, Miljöpartister i Svenska kyrkan 
Lars-Erik Josefsson, Borgerligt alternativ 
Rolf Davidsson, Socialdemokraterna 
Mona Johansson, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 

Till ny ordförande efter avgående Gudrun Carlsson utsågs Sture Kjell.
Till 1:e vice ordförande utsågs Jonas Johansson och till 2:e vice ordförande utsågs Bernt Berggren.

I samband med mötets avslutande tackade stiftsfullmäktiges ordförande Jan Wahn och önskade gott slut och gott nytt år vartefter psalm 730 sjöngs.