Stiftsreservatet Ursten

I Fåglavik utanför Herrljunga ligger Ursten, ett av Skara stifts stiftsreservat. Det är ett ovanligt stort flyttblock, oländigt beläget i ett grovblockigt skogsområde som är rikt på grova, gamla och döda träd.

Namnet Ursten kommer från Ulvsten, eftersom man förr trodde att det fanns varglyor under flyttblocket. Genom stiftsreservatet går även Urstensleden som är en ca 5 km lång vandringsled med start från Fåglaviks kapell. Leden har blå markering och rastplatser finns utmed leden

Vägbeskrivning till Ursten

Från Herrljunga: Kör väg 183 mot Fristad. Sväng vänster efter 2 km mot Floby. Efter ytterligare 5 km sväng vänster mot Fåglavik. Sväng vänster mot Finntorp strax efter samhället vid vägskylt. Följ skogsbilvägen ca 1,5 km, sväng höger och kör till vägslutet.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!