Stiftsreservatet Tallgranen

Välkommen till stiftsreservatet Tallgranen, som finns på Torsö i Mariestads kommun. Här finns en tall med levande grankvist! Här finns en gammal tall med en levande grankvist ca 4 m upp i kronan! Det är det enda kända exemplaret i Västra Götalands- regionen.

Vägbeskrivning till Tallgranen

Från Mariestad: Kör E20 norrut 3 km. Sväng vänster mot Torsö, kör över Torsöbron och vidare ca 6 km mot Brommö. Vid Risa (två större boningshus på höger sida) sväng höger vid vägskylt. Följ skogsbilvägen ca 4 km. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!