Stiftsreservatet Spikens gammelskog

Vid fiskeläget Spiken på Kållandsö ligger stiftsreservatet Spikens Gammelskog. Denna talldominerade äldre barrblandskogen är ett av de äldsta "orörda" skogsbestånden inom Lidköpings kommun.

Syftet med reservatet är att bevara den gamla skogen och på sikt åstadkomma ett mindre urskogsområde. Inom området finns en slinga på cirka 1 km som är uppmärkt med blå färg. Stiftsreservatet är ca 10 hektar stort.

Parkera vid hamnen och promenera till reservatet.

Vägbeskrivning till Spikens gammelskog

Från Lidköping: Kör mot Läckö. Efter 18 km, sväng vänster till Spikens fiskeläge. Sväng vänster vid hamnområdet. Efter 100 meter finns vägskylt och parkeringsplats. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!