Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Sänkemossen

Välkommen till Sänkemossen, ett av de stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Det här är ett gammalt barrskogsbestånd med 150–180 år på nacken, med artrik lav- och mossflora. Bland lavarna kan nämnas garnlav, kattfotslav, gammalgranslav, blodlav och många renlavar. Bland mossorna finns revlevermossa, västlig hakmossa och vågig sidenmossa.

Orkidén skogsfru

Områdets mest besynnerliga fynd är den ovanliga orkidén skogsfru (Epipogium aphyllum) som påträffades här 2002. Skogsfru är en växt som saknar klorofyll. Den tar upp sin näring från ved- och parasitsvampar - en parasit på andra parasiter!
Flera kolbottnar finns inom området, liksom en ny tidstypisk kolarkoja. Här finns också förekomst av låga ”kaströsen”.

Vägbeskrivning till Sänkemossen

Från Jönköping: Kör väg 40 mot Borås. Sväng vänster strax före Bottnaryd och kör väg 26 (”Nissastigen”) mot Halmstad. Efter ca 35 km, strax före Öreryd, sväng vänster mot Valdshult. Sväng vänster efter ca 3,5 km vid skylt. Följ skogsbilvägen 1,5 km till jaktstuga.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!