Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Rammeldalen

Välkommen till stiftsreservatet Rammeldalen! Det här området ligger i en sprickdal med branta sidor. Marken är bitvis extremt storblockig och ovanför tornar höga vertikala klippväggar upp sig. Genom sitt skyddade och skuggiga läge är klimatet fuktigt här, vilket ger en artrik moss- och lavflora.

unika lavar

Redan på 1930-talet undersöktes Rammeldalen av professor G Degelius som kartlade förekomsten av så kallade oceaniska lavar. I början av 1980-talet gjordes en ny inventering av Uppsala universitet och då återfanns rariteter som norsk näverlav, brokig tagellav, garnlav och bålnavling. Här finns också korallav, havstulpanlav, porlavar och filtlavar, liksom revlevermossa, guldkammossa, klippfrullania och krushättemossa.

För att gynna de fuktighetskrävande arterna lämnas området orört.

Vägbeskrivning till Rammeldalen

Från Borås: Kör väg 180 mot Alingsås. Sväng höger mot Bredared. När vägen delar sig i Bredared, håll vänster mot Vänga. Passera förbi kyrkan och skolan och efter ca 1 km, sväng vänster mot Hjortsberg. Fortsätt 1,8 km, efter farthindret skyltas ”Stiftsreservat” till vänster. Sväng in och kör ca 500 meter på skogsvägen så dyker informationstavlan upp på vänster sida. Ytterligare 100 meter längre fram finns parkeringsmöjlighet. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!