Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Rådhusgrunden

Många menar att gamla rådhuset i Lidköping var ett före detta jaktslott som greve Magnus Gabriel de la Gardie flyttade från ön Stora Eken till Nya Stadens torg i Lidköping. Andra säger att det var ett lusthus på gården Traneberg, som också ägdes av greven, som flyttades för att bli stadens första rådhus.

Ett forskningsarbete av Ingvar Rydqvist ger belägg för det senare.
Lusthuset byggdes 1670-1673 och monterades ner redan 1674 för att fraktas till Lidköping. 1676 invigdes sedan stadens första rådstuga.

Här på norra delen av Lustholmen kan vi idag se resterna av den kvadratiska grunden till lusthuset. Måtten överensstämmer väl med det nuvarande Gamla Rådhusets övre del.

Utsikt med fågelliv

Från kullen som Rådhusgrunden är belägen på har man fin utsikt över kringliggande natur. Här finns en rik lav- och mossflora och med lite tur kan fiskgjuse och havsörn dyka upp.

Vägbeskrivning till rådhusgrunden

Från Lidköping: Kör mot Läckö. Sväng vänster efter ca 16 km mot S:ta Marie kapell. Passera kapellet och Tranebergs gård, efter 150 meter sväng vänster. Följ skogsbilvägen knappt två km till vägens slut. P-plats finns vid informationstavlan. En spångad led tar dig fram till Rådhusgrunden, ca 200 meter. Det går också att parkera vid golfbanan och vandra skogsvägen fram till reservatet. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!