Stiftsreservatet Prostatallen

Någon gång i slutet av 1400-talet, då det var medeltid i Sverige och Sten Sture härskade, började en liten tall att spira i markerna i gränslandet mellan Småland och Västergötland. Redan 1670 var den, vid 200 års ålder, stor och kallades Ullebotallen, Sagotallen eller Prostatallen.

Har överlevt 22 regenter

Tallen står där riksväg 40 mellan Borås och Jönköping idag går alldeles intill och här ”svischar” trafiken förbi utan att de flesta förbipasserande ser eller vet om den unika tallen. Men den står där, så som den gjort under minst 22 svenska regenters styre. Tallen ser måhända inte så märkvärdig ut på avstånd, men växer oerhört när man kommer intill den. Den har en omkrets på 4,4 meter och en höjd på ca 27 meter.

Sveriges grövsta tall?

Normalt blir en tall 250-400 år om den får växa fritt. Men Prostatallen är inte äldst i landet. I Lappland finns en tall som nått den aktningsvärda åldern av 700 år! De högsta tallarna växer i Närke och på Öland. Men kanske är Prostatallen den allra grövsta i landet?Det finns parkeringsmöjlighet nära den imponerande tallen.

Vägbeskrivning till Prostatallen

Från Jönköping: Kör väg 40 mot Borås. Efter att ha passerat väg 185 mot Mullsjö, fortsätt ytterligare ca 2 km förbi Bottnaryds samhälle. Sväng vänster vid Klerefors där det finns vägskylt. Efter 100 meter finns en parkeringsplats och här ser du den imponerande tallen!

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!