Stiftsreservatet Lövåsens såg

Lövåsens såg är ett fint utflyktsmål för natur- och kulturälskare. Det är ett samarbetsreservat som Fristads hembygdsförening och Skara stift står bakom.

Lövåsens såg och snickerifabrik byggdes 1860. Sågen ligger bredvid Mölarps kvarn på mark där Viskans vatten forsar förbi. Här låg Fristads första industriområde och sågen och kvarnen är de sista två byggnaderna som finns kvar från industriepoken på Mölarp.

Reservatet återinvigdes 2017. Tanken är att sågen och kvarnen ska utvecklas till ett ännu mer kulturhistoriskt attraktivt område som knyts ihop med Fristads kyrka genom vandringsleden Kyrkstigen.  

Vägbeskrivning till Lövåsens såg

Från Borås: Kör väg 42 mot Fristad. Sväng höger mot Gingri och Mölarps kvarn vid ”Ingo”-macken. Kör ca 400 meter och sväng sedan höger mot Mölarps kvarn. Lövåsens såg ligger intill Mölarps kvarn.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!