Stiftsreservatet Gårdsjö såg

Välkommen till ett av Skara stifts stiftsreservat! Här finner du ett gammalt industriområde med rester av sågverk, kraftstation, torvströfabrik med mera.

Vägbeskrivning till Gårdsjö såg

Från Hova: Kör E20 norrut 3 km, sväng höger mot Gårdsjö. Kör igenom samhället mot Åsebol, ca 2,5 km till ett mindre, rödmålat garage alldeles vid höger vägkant och du är framme.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!