Stiftsreservatet Forshems gammelskog

I Götene kommun ligger Forshems gammelskog, som är ett av Skara stifts stiftsreservat. Området är 10,5 hektar, en gammal barrskog som lämnats för fri utveckling.

Här finns en pilgrimsstig som man kan vandra på egen hand eller med ledare. Den är upplagd utifrån ett modernt radband som består av ett antal pärlor och kan sägas symbolisera vandringen genom livet. Med jämna mellanrum längs vandringsstigen finns det skyltar med några ord utifrån Frälsarkransens pärlor, det kan vara kända böner eller fragment ur psalmer. Ett inplastat kort som beskriver pärlornas innebörd finns även att hämta på pastorsexpeditionen eller i Forshems kyrka. Ca 2 km i lättgången terräng

Vägbeskrivning till Forshems gammelskog

Från Götene: Kör vägen mot Hällekis. Vid korsvägen Forshem-Gössäter kör rakt fram mot Hällekis. Efter ca 150 m sväng vänster. Här finns vägskylt och parkeringsplats.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!