Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Fågelås ekhage

Välkommen till Fågelås ekhage, ett hem för några av områdets äldsta och vackraste ekar. Reservatet har tre tydliga "rum": en öppen eksmyckad betesmark i väster, sluten lövsumpskog i mitten och igenväxande hagmark i öster.

Stora och gamla ekar är numera sällsynta i det svenska landskapet. Men längs Vätterns västsida, från Brandstorp i söder till Karlsborg i norr, finns fortfarande ett pärlband av gammelekar. Eken är oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Inget annat svenskt träd står värd för lika mycket liv som en grov gammelek. En ek kan liknas vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad.

Marken i reservatet är näringsrik och kryddad med kalk som ger en rik flora. Du kan till exempel hitta gullpudra längs bäcken som slingrar igenom området.

Nötskrikan hamstrar mat

På hösten är reservatet ett populärt ställe för "hämtmat". Då hamstrar den färggranna nötskrikan ekollon här.

Stora och gamla ekar är numera sällsynta i det svenska landskapet. Men längs Vätterns västsida, från Brandstorp i söder till Karlsborg i norr, finns fortfarande ett pärlband av gammelekar. Eken är oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Inget annat svenskt träd står värd för lika mycket liv som en grov gammelek. En ek kan liknas vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad.

Stiftsreservatet är en del av naturreservatet Norra Fågelås Naturreservat som är 55,5 hektar stort och där det finns en vandringsstig.

Vägbeskrivning till FÅgelås ekhage

Från Hjo: Kör väg 195 söderut ca 13 km. Sväng vänster mot Norra Fågelås kyrka. Vid infarten till kyrkan, vägskylt, sväng höger. Passera kyrkan och sväng vänster. Här finns parkeringsplats. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!