Stiftsreservatet Bredbergsmossen

Vid Fåleberg i Mariestads kommun ligger Bredbergsmossen, ett av stiftsreservaten i Skara stift. Det här är på 1,6 hektar. Här finner du en odikad tovmosse med gammal och grov tallskog.

Vägbeskrivning till Bredbergsmossen

Från Mariestad: Kör E20 norrut 3 km. Sväng vänster mot Torsö. Efter ca 5 km sväng höger mot Ängarna. Kör ca 2,5 km, sväng vänster vid vägskylt. Följ skogsbilvägen ca 2,5 km. Här finns parkeringsplats. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!