Stiftsreservatet Bockarmen

Välkommen till stiftsreservatet Bockarmen, som förvaltas av Skara stift. Det här är ett 19,1 hektar stort område som består av gammal betesmark, belägen på halvön Spårön i Kållands innerskärgård. Gamla ekar och lindar med rik moss- och lavflora hör till det du finner i naturen här.

Till Bockarmen kan du ta dig med bil och parkera ca 3,5 kilometer bort på parkeringsplatsen och sedan vandra eller cykla till reservatet. Det går också att komma sjövägen. Förtöjningsmöjligheter finns vid informationstavlan i norra delen av reservatet. Läs mer under Vägbeskrivning nedan.

Vägbeskrivning till Bockarmen

Landvägen: Kör från Lidköping mot Läckö. Sväng efter 5 km vänster mot Strö, förbi Strö kyrka och in på den enskilda vägen, passera båthamnen, kör över bron och in på Spårön ca 800 m till vägskäl. Här finns vägskylt. Parkera bilen. Följ skogsbilvägen på cykel eller till fots cirka 3,5 km.

Sjövägen: Från Ullersundsbro, gå västerut, genom Vänsjösjön, förbi Vänsjölandet, Hästholmen och in i Kävelstocken. Rakt västerut ligger Spårön där Bockarmen är en halvö belägen på öns nordöstra sida. I norra delen av Bockarmen finns förtöjningsmöjligheter vid en informationstavla. Avstånd från Ullersundsbro är ca 6 km.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!