Stiftsgården Flämslätt

Den digitala kulturarvskonferensen sändes från Flämslätt stifts- och kursgård. Här får du besöka stiftsgården, tillsammans med driftchef Claes Schönborg, som berättar om gården.