Foto: Josefin Roos

Stiftsfullmäktige sammanträdde på Hjo folkhögskola

Nu har stiftsfullmäktige i Skara stift haft sitt vårsammanträde och beslutat om bland annat årsredovisning för Skara stiftsorganisation och Prästlönetillgångarna i Skara stift. Sammanträdet ägde rum på Hjo folkhögskola.

Under torsdagen beslutade stiftsfullmäktige om årsredovisning för både stiftsorganisationen och för prästlönetillgångarna. 

Under dagen fick ledamöterna möjlighet att fördjupa sig inom olika områden. Bland annat stiftsorganisationens ekonomi och prästlönetillgångarnas verksamhet.

Programmet innehöll information om Hjo folkhögskola från rektor Andreas Cederlund. Det fanns också möjlighet för ledamöterna att få en guidad tur på folkhögskolan under dagen. 

Hjo Folkhögskola har funnits sedan 1958 och har Skara stift som huvudman. Folkhögskolan har sin grund i kristen människosyn och erbjuder förutom allmänna kurser en mängd olika utbildningar inom bland annat konst och musik. Kyrkomusikerutbildningen vid folkhögskolan utbildar kantorer för tjänst i Svenska kyrkan.