Stiftsfullmäktige sa ja till lån på 3 miljoner kr till Hjo folkhögskola

Skara stifts folkhögskola i Hjo får låna 3 miljoner kronor räntefritt för att täcka kostnaderna för flytten av konstskolan från centrum till området där övriga folkhögskolan ligger. Det beslutade Skara stiftsfullmäktige vid torsdagens sammanträde.

Biskop Åke Bonnier inledde stiftsfullmäktiges sammanträde i Hjo med att prata om allt som hände inom ramen för stiftsverksamheten 2015. Några exempel var fredsprojektet och pilgrimsvandringen för ungdomar från fyra olika länder Walking to Emmaus och vidareutvecklingen av gemensamma administrativa funktioner i Svenska kyrkan. Foto: Catharina Sundqvist

Vanligtvis brukar stiftsfullmäktige hållas på Flämslätt, men eftersom Hjo folkhögskola tillhör Skara stift sammanträdde ledamöterna där denna gång.
   På förmiddagen gick stiftsorganisationens respektive prästlönetillgångarnas årsredovisningar igenom.

Minus 1,5 miljoner för stiftsorganisationen

Skara stiftsorganisation gick med minus 1,5 miljoner kronor förra året, dock var minuset mindre än det budgeterade, detta bland annat på grund av lägre fastighetskostnader än väntat.
   Stiftsgården Flämslätt arbetar enligt en femårsplan med målet att gården ska bära sina egna fastighetskostnader. Men förra årets personal- och varukostnader blev högre än beräknat. Samtidigt ökade verksamhetens omsättning.
   Även den låga räntan påverkade förra årets resultat negativt.

Prästlönetillgångar 58,8 miljoner i resultat

Prästlönetillgångarna, vilket är den skog, jord och de finansiella placeringar som egendomsförvaltningen vid Skara stift förvaltar, gav ett resultat på 58,8 miljoner förra året.
   Egendomschefen Gert Adolfson framhöll vikten av att bruka men inte förbruka naturens resurser. Av den mark som ingår i prästlönetillgångarna är närmare en tiondel stifts- och naturreservat. En annan miljösatsning är att både timmerbilar och skogsmaskiner som används i skogsbruket numera körs på nästan fossilfritt bränsle.
   Noterbara händelser med anknytning till jord, skog och finansiella placeringar förra året var bland annat ett flertal stormar som ställde till oreda i skogen, rekordskörd av- men samtidigt låga priser för- spannmål, svårt att få ekonomin att gå ihop för svenska mjölkbönder och ekonomisk oro i länder som Grekland och Kina.
   Av förra årets resultat på 58,8 miljoner kronor för prästlönetillgångarna föreslås 25 miljoner delas ut till församlingar och pastorat och 25 miljoner till stiftsorganisationen.

Två av tre motioner fick nej

Två av de tre motioner som lämnats in av fullmäktigeledamöter fick nej. Ingemar Lans, Posk (Politiskt obundna i Svenska kyrkan), förslag att ge 1 procent i anslag ur Skara stifts budget till Svenska kyrkans internationella arbete kommer att vägas in som ett alternativ i nästa års budgetförslag med flerårsplan.

Niclas Sundings (sd) förslag att Skara stift ska uppmana alla anställda och förtroendevalda inom stiftet att ta emot minst ett ensamkommande flyktingbarn i sina hem fick nej, med hänvisning till att stiftsfullmäktige inte har befogenhet att fatta beslut i enlighet med motionens förslag samt att stiftsorganisationen inte har avtalsrättslig möjlighet att uppmana sina medarbetare att agera enligt förslaget.

Den tredje motionen handlade om att sprida kännedom om kyrkovalet och därmed förhoppningsvis öka valdeltagandet, inte minst till stiftsfullmäktige. Inger Lindeskog från Frimodig kyrka framhöll att människor i allmänhet behöver få mer kunskap om kyrkovalet och vad det finns att rösta på, både lokalt, regionalt och nationellt.
   Stiftsfullmäktige sa nej till förslaget, bland annat med motiveringen att det redan finns en projektplan för kyrkovalet vad gäller kommunikation och information. Vidare är det inte stiftsstyrelsens uppdrag att informera väljarna om nomineringsgruppernas program.

Här hittar du Skara stifts årsredovisning med verksamhetsberättelse 2015

 

 

 

Något av det som Skara stift arbetade med 2015

  • Vägen vidare: En modell för samråd och dialog mellan pastorat/församlingar och stiftsorganisationen och biskopen. Förra året genomfördes fem biskopsvisitationer och tre prostvisitationer
  • G: Utveckling av gemensamma administrativ funktioner inom Svenska kyrkan
  • Projektet Walking to Emmaus som ett 60-tal ungdomar och ledare från Sverige, Sydafrika, Tyskland och Palestina deltog i.
  • Anordnade omkring 75 kurser för olika yrkesgrupper och i olika ämnen
  • Dela tro, dela liv – Projekt som består av satsningar i samverkan med andra stift. Bland annat Tala tro, Tala väl om varandra och det pågående arbetet med att ta fram en konfirmandapp om kristen tro.