Stiftsfullmäktige i Skara stift sammanträdde på Flämslätt stifts- och kursgård

Fredag 26 november sammanträdde stiftsfullmäktige och beslutade bland annat om budget för 2022 för stiftsorganisationen och för prästlönetillgångarna i Skara stift. Det var stiftsfullmäktiges sista sammanträde för mandatperioden och under dagen hade även det nyvalda stiftsfullmäktige sitt första sammanträde.

Stiftsfullmäktige fattade bland annat beslut om budget för Skara stiftsorganisation och prästlönetillgångarna i Skara stift. 

Det budgeterade resultatet för 2022 i stiftsorganisationen är  -2 549 kr. Plan för 2023 är ett överskott på 1 749 kr och plan för 2024 är ett överskott på 948 kr, vilket ger en budget i balans över tre år. 

Stiftsfullmäktige beslutade även att inrätta en ny enhet inom stiftsorganisationen, sekretariatet, som har till uppgift att vara ett stöd för ledning och organisation. Enheten kommer att bestå av redan befintliga tjänster inom stiftsorganisationen.

Under sammanträdet avtackades även ordförande Gerd Larsson, som avgår efter den här mandatperioden. Hon avtackades av vice ordförande Jan Wahn. 

På eftermiddagen sammanträdde det nyvalda stiftsfullmäktige och valde valberedning inför nästa möte den 16 december, då val ska förrättas av bland annat stiftsstyrelse, egendomsnämnd och revisorer. 

Mellan sammanträdena höll Johnny Hagberg från Stiftshistoriska sällskapet ett föredrag, dit både nuvarande och nyvalda stiftsfullmäktige var inbjudna.