Foto: Josefin Roos

Stiftsfullmäktige i Skara stift sammanträdde på Flämslätt stifts- och kursgård

Idag sammanträdde stiftsfullmäktige i Skara stift och beslutade bland annat om årsredovisning för stiftsorganisationen och Prästlönetillgångarna i Skara stift.

Under sammanträdet beslutades bland annat om årsredovisning för stiftsorganisationen och Prästlönetillgångarna i Skara stift för 2021.

-Att efter denna pandemi, som vi hoppas ha lagt bakom oss, nu fått mötas fysiskt på ett vårfagert Flämslätt känns roligt och sammanträdet genomfördes i sedvanlig god anda, säger stiftsfullmäktiges ordförande Jan Wahn.

Stiftsdirektor Niklas Grahn och controller Carl Sandén redogjorde för Skara stifts verksamhet och Skara stifts egendomschef Gert Adolfson redogjorde tillsamans med controller Eva Löfnertz Andersson för Prästlönetillgångarnas verksamhet under det gångna året. 

Stiftsorganisationen uppvisar ett resultat för 2021 på 7 713 tkr. Det budgeterade resultatet för 2021 var -4 783 tkr, vilket gör att den positiva avvikelsen gentemot budget blev 12 496 tkr. 

-Den positiva avvikelsen förklaras bland annat av inomkyrkliga och statliga stödåtgärder, minskade personalkostnader och minskade kostnader för verksamhet som inte kunnat genomföras som planerat, säger stiftsdirektor Niklas Grahn om resultatet.