Skötselavtal på kyrkogårdar

I Ulricehamns pastorat har kyrkogårdsförvaltning och ett antal hembygdsföreningar hittat ett sätt att ta hand om de gravar som har ett kulturellt värde utan att kunna bekostas av begravningsavgiften. Genom särskilda skötselavtal sköter hembygdsföreningarna om gravarna. Här berättar Boje Elebo, fastighetschef, och Ingela Sörensen, om detta.