Skiftbyte för många ledamöter

Tisdagens sammanträde med stiftsfullmäktige var det sista för mandatperioden. Det var också det sista för ett stort antal ledamöter och ersättare.

När det gamla fullmäktige haft sitt sammanträde var det dags för de nyvalda ledamöterna att samlas. Foto: Catharina Sundqvist

Fullmäktiges ordförande Agne Arnesson hade många att avtacka i slutet av sammanträdet. När han bad alla avgående att resa sig upp var det en stor del av de närvarande om följde den uppmaningen.
    Inte mindre än 28 av de 71 ledamöterna lämnar nu sina uppdrag. Dessutom tackar 26 ersättare för sig. De belönades inte bara med ett varmt tack för sina insatser, utan också med blomma och present i form av en bok.

Första mötet för nyvalda
Efter att det ”gamla” fullmäktige avslutat sitt sammanträde var det dags för de nyvalda att samlas. Det skedde under ledning av Birgit Kullingsjö som är ålderman i kraft av sina många tjänstgöringsår.
    Hon hade egentligen bara ett enda ärende att klubba igenom, och det gällde att utse en valberedning. Denna ska förbereda nästa sammanträde som hålls 17 december. Då är det dags att välja ledamöter i stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet för de kommande fyra åren.
    Det blev ett odramatiskt sammanträde och valberedningen kunde utses i enighet. Den fick följande ledamöter: Bengt A Gustavsson, Samuel Kjellqvist, Jan G Nilsson, Jonas Johansson, Ulla-Britt Hagström, Allan Emrén, Jessica Rytter, Marianne Bonnevier, Jörgen Theander, Nicklas Sunding och Bengt Kristiansson.