Foto: Skara stift

Skara stift satsar på fossilfritt skogsbruk

Nu satsar Skara stift på förnyelsebart bränsle även för skördare och skotare inom skogsbruket. För att transportera virket används redan lastbilar som kör på HVO-bränsle, syntetisk diesel framställd av framför allt slakteriavfall och rapsolja.

Att Svenska kyrkan arbetar med hållbarhetsfrågor är ett faktum sedan länge, och som en del av Svenska kyrkan och Skara stift vill egendomsförvaltning dra sitt strå till stacken.
   Genom att satsa på förnyelsebart bränsle rakt igenom hela skogsbrukskedjan blir Skara stift bland de första skogsbrukarna i landet med både nästan fossilfri virkesproduktion och fossilfria virkestransporter.

Snabb minskning fossilanvändning

– Det känns väldigt bra att det nu är möjligt att snabbt minska fossilanvändningen inom alla led av skogsbruket, från stubben ute i skogen till virkesterminalerna, framhåller chefen för egendomsförvaltningen, Gert Adolfson.
   Visionen är att helt komma ifrån fossila bränslen i både skogsbruk och skogslogistik.
   Dagens satsning på förnyelsebara biobränslen genomförs i samverkan med Puttes Skogsavverkning och skogslogistikföretaget VSV med åkeriet Mullsjö Åkeri.

Arbetar aktivt för uthålligt skogsbruk

Skara stift förvaltar ungefär 25 000 hektar skog och avverkar omkring 150 000 kubikmeter virke varje år. Det gör att egendomsförvaltningen är en relativt stor aktör när det gäller att anlita regionala åkerier och entreprenörer.
   – Vi samarbetar med noga utvalda entreprenörer. Som skogsägare arbetar vi aktivt för ett mer miljösmart och uthålligt skogsbrukande, säger Gert Adolfson.
   Att miljöarbetet startade med lastbilstransporter beror på att tekniken kommit längst här, och att flera lastbilstillverkare har godkänt nya typer av miljöbränslen.
   – Vi ser att ny motorteknik ofta tillämpas först på lastbilar för att sedan hamna i skogsmaskiner som skördare och skotare, berättar Gert Adolfson.
Han betonar också att såväl VSV som Puttes Skogsavverkning har samma ambitioner som stiftet när det gäller miljö och klimat, och att företagen investerat i sin fordonspark för att nå sina mål inom området.

kostar ungefär lika mycket

När det gäller kostnader tror Gert Adolfson inte att det blir några större fördyringar med fossilfritt bränsle.
   Han framhåller vidare att det finns andra sätt att minska utsläppen på, som att med god framförhållning planera skogsavverkning och virkestransporter för att minimera antalet flyttar och ”tomkörningar” såväl i skog som på väg.

På bilden ses från vänster Gert Adolfson från Skara stift, Marcus Johansson och Ingemar Eriksson från Mullsjö åkeri och Patrik Andersson, Puttes skogsavverkning.