Ska jag fasta?

Vi är nu inne i fastetiden och kanske undrar du, precis som jag, vad det innebär för dig personligen. Ska en kristen fasta?

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Att fasta är detsamma som att frivilligt avstå från mat under en viss tid. I Bibeln finns det inget direkt påbud där det står att vi ska fasta, men Jesus tycks ta för givet att hans efterföljare ska göra det, när han citerar 5 Mos 8:3 att man inte ska leva bara av bröd.
    I Bibeln omnämns fastan första gången i 2 Mosebok då Mose blir kvar uppe på Sinai "i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka" i samband med att han går upp till Herren för att få de nya stentavlorna med lagens bud.

Inte för att verka andlig
Jesus fastade själv 40 dagar i öknen som en förberedelse för sitt uppdrag. Han var noga med att påpeka att om man fastar bara för att verka andlig och from i andra människors ögon då är det fel.
    I den unga kristna församlingen fortsatte man att hålla fast vid den judiska seden att fasta två gånger i veckan. Så småningom uppstod en mängd fasteregler inom kyrkan. Den äldsta påskfastan omfattade två dagar omedelbart före påsk.

Distraherade
Vi lever i en tid då väldigt mycket omkring oss försöker fånga vår uppmärksamhet. Enligt en undersökning använder personer i åldrarna 15 till 24 år mobilen så mycket som varannan minut vilket motsvarar ett snitt på 387 gånger per dag.
    Personer som är lite äldre snittar på 264 gånger om dagen. Var och en förstår hur lätt vi blir distraherade av ett sådant här beteende. Hur ska vi kunna koncentrera oss på någonting överhuvudtaget?

Understryker vår svaghet
Man kan se fastan som ett "redskap" som hjälper oss att få kontroll över vår kropp och kroppens krav. Fastan har till syfte att föra oss närmare Gud genom att understryka vår egen bräcklighet och svaghet.
    Jesus förklarade att om vi står inför någon svår prövning i livet så krävs det ibland "bön och fasta" för att vi ska klara av det (Mark 9:29). Den fysiska födan är inte allt.

Låter Gud leda oss
Den andliga födan som verkligen ger oss liv - och slutligen evigt liv - får vi genom att i ödmjukhet söka och lyda Gud. Fastan hjälper oss att inse hur lite vi förmår utan Guds hjälp, utan Guds kraft, utan Guds ande.
    På så sätt blir fastan en hjälp för oss att i allt högre grad låta Guds vilja leda oss, då vi lär oss att bli mer och mer lika Gud. Gud ger och Gud förlåter. Gud hjälper.
    Genom att begrunda vad han har gjort för oss får vi inspiration och kraft att göra mer för vår nästa. Vi får kraft att förlåta, att ge och att hjälpa. Och då kommer han att höra våra rop och våra böner.

Av Anders Åström, Ödenäs