Sexuella övergrepp och trakasserier

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. Skara stift har två kontaktpersoner som den som blivit utsatt kan vända sig till.

Varje sexuellt övergrepp är givetvis oacceptabelt och kan vara en brottslig handling. Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag. Därför ska tecken på ovälkomna kommentarer eller beröringar alltid tas på allvar. Finns misstanke om brott ska det polisanmälas. 

I Svenska kyrkan finns en man och en kvinna i varje kontakt som är  kontaktpersoner för den som har blivit utsatt för trakasserier eller övergrepp av sexuell karaktär av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.

Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd till egna beslut, förmedla kontakter till exempelvis myndigheter eller organisationer och för samtalsstöd. 

I Skara stift kan man vända sig till:

Göran Ohlsson, diakon
E-post: goran.ohlsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 0511-262 20

Lise Sögaard, präst
E-post: lise.sogaard@svenskakyrkan.se
Tel: 0511-262 59