Foto: Catharina Sundqvist

Sanning och konsekvens för nya präster

Det handlade om sanning och konsekvens när fyra präster vigdes i Skara domkyrka på söndagen. Med fullsatt kyrka och mycket musik blev det en minnesvärd samling.

Prästvigningen hölls passande på den söndag som i kyrkliga sammanhang har temat ”nåd och tjänst”. Bibeltexten som låg till grund för biskop Åke Bonniers predikan bestod dessutom av en liknelse som handlar om att arbeta i Guds vingård.
    Det fanns med andra ord gott om ingångar för biskopens predikan. Denna riktade sig både till de många gudstjänstdeltagarna och till de fyra som skulle prästvigas.

En bättre värld
Åke Bonnier valde att inleda med minnen från barndomen och från leken sanning och konsekvens. Han menade att den leken kan ge oss intrycket att vi har kontroll på sanningen.
    – På samma sätt kan vi som kristna frestas att tro att vi har kontroll på Gud. Men Gud är mycket större än så, sade han.
    När han sedan vände sig direkt till de nya prästerna konstaterade han att de är kallade att arbeta i vingården tillsammans med alla andra.
    – Ni är kallade att vara med och förändra världen, inte för att folk ska älska er, inte för att ni ska bli berömda, utan för att världen ska bli en bättre plats, för att Guds rike ska bli tydligare, sade han.

Arbete i församling
Efter själva vigningen togs de fyra emot med jubel av deltagarna i domkyrkan och det blev också en stund av kramkalas innan gudstjänsten fortsatte.
    För de nya prästerna väntar nu arbete i några av stiftets församlingar. Tre av dem kommer under sitt första år att vara pastorsadjunkter. Det innebär att de arbetar som präster, men också har handledning.
    Detta gäller Sanna Eriksson som ska arbeta i Skövde församling, Ulrika Morén som ska vara i Mariestad och Hanna Rudbrant som kommer att arbeta i Herrljunga pastorat. Den fjärde som vigdes är Rebecca Jansdotter Hultqvist som kommer att arbeta inom EFS i Brunnsnäskyrkan, Ulricehamn.