Foto: Sven-Erik Falk

Sänkt begravningsavgift för de flesta i Skara stift

De allra flesta invånare i Skara stift fick sänkt begravningsavgift vid årsskiftet. Det är konsekvensen av att hela Sverige har samma avgift från nyår.

Från 1 januari infördes en gemensam begravningsavgift i hela Sverige. Den är 24,6 öre per intjänad hundralapp.
    I Skara stift innebär det att mer än 60 procent av invånarna fick sänkt begravningsavgift. Mest påtagligt är det för invånarna i Floby pastorat där avgiften nu är 55 öre. Även på orter som Töreboda, Gullspång, Essunga, Karlsborg och Götene blev det nära nog en halvering av avgiften.
    Höjningarna är inte lika stora. För den dryga tredjedel av stiftets invånare som fått en höjning rör det sig i regel om 2-4 öre. Det gäller orter som Borås, Skövde och Trollhättan. Det enda pastorat med en mer påtaglig ökning är Sandhult utanför Borås som tidigare hade 15 öre i begravningsavgift.

Alla betalar
Att avgiften hittills varierat kraftigt i Skara stift beror på lokala förutsättningar. Kostnaderna är höga i glest befolkade landsbygdspastorat med många kyrkogårdar. I städerna med många invånare och ett fåtal begravningsplatser har avgiften i gengäld kunnat hållas nere.
    Begravningsavgiften tas ut på skattsedeln och betalas av alla, även de som inte är medlemmar i kyrkan. Det är riksdagen som bestämt att avgiften ska vara lika, och det är Kammarkollegiet som fastställt beloppet.
    Den omfattar dock bara de orter där Svenska kyrkan sköter begravningsväsendet. Stockholm och Tranås är undantagna, där svarar kommunerna för verksamheten.

Rättvisa och folkbokföring
Det finns flera skäl till att Sverige nu har en gemensam begravningsavgift. Ett skäl är rena rättviseskäl, så att det inte ska kosta olika beroende på bostadsort.
    Genom den gemensamma avgiften räknar regeringen också med att ekonomin ska bli bättre för begravningsverksamheten.
     Ett tredje skäl är den ändring som sker i folkbokföringen. Ingen kommer längre att folkbokföras på församling utan i första hand på sin bostad, till exempel på lägenhetsnummer.