Samtal om Luther för vår tid

Hur kan vi översätta Martin Luthers tankar till vår tid?

Foto: Sören Eklund

Det är utgångspunkten för ett antal bordssamtal mellan biskop Åke Bonnier och Judith Fagrell. I fyra program om samtalar de om centrala begrepp som tro och nåd, om vad bibeln betyder idag och vad det innebär att ge Gud äran. Varje avsnitt är omkring 10 minuter långt.
    De fyra bordssamtalen ger ett nutida perspektiv på tankar som Martin Luther formulerade redan på 1500-talet. Samtalen är en del av reformationsåret 2017 men är alltid aktuella för alla kristna.
    Programmen går att se på egen hand. Men de kan också fungera som inledning till ett samtal i grupp om dessa viktiga frågor.

Samtal 1- Nåden

Samtal 2- Tron

Samtal 3- Bibeln  

Samtal 4- Ge Gud äran