Så hamnade julen i december

Varför firar vi egentligen jul när det är som allra mörkast på året? Jo, det beror på att vi firar Marie bebådelsedag på våren.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Ingen vet exakt hur länge de kristna firat jul. Men vi vet att firandet på 300-talet ersatte andra fester som hölls den här tiden på året. Det skedde därför att kristendomen då blivit statsreligion i romarriket.
    Vem var det då som kom på att vi skulle fira Jesu födelse 25 december? Svaret är att det förmodligen var Irenaeus. Han var biskop Frankrike i slutet av 100-talet.
    Irenaeus var på många sätt en person som hjälpte till att städa upp i myterna kring Jesus. Den kristna kyrkan var ju fortfarande ung och lite vildvuxen.

Inget klart besked
Till de frågor som biskopen ägnade sig åt hörde datumet för Kristi födelse. Bibeln ger inget klart besked om när den inträffade.
   Irenaeus verkar heller inte ha hittat något klart svar utifrån historiska fakta. Så han löste frågan genom ett teologiskt resonemang.
  Detta bygger i sin tur på en tradition inom judendomen hur världen skapades. Då var allting i perfekt balans, inklusive att dag och natt var lika långa. Därför var det självklart att världen blev till vid vårdagjämningen.

Bebådelsen kom först
Eftersom principen om perfekt balans gällde vid världens skapelse så var det naturligt för Irenaeus att den också gällde när Guds son kom till i Marias kropp. I den tidens kalendrar kunde datumet fastställas till 25 mars.
    Sedan var det bara att lägga till nio månader, och datumet för själva födelsen måste inträffat vår juldag. Marie bebådelsedag kom alltså först och julen fick följa med på släpet.
    Nu finns det invändningar mot resonemanget, men det finns det å andra sidan mot mycket i berättelsen om Jesu födelse. Texterna behöver läsas med trons ögon, för att se det viktiga i dem.

Kommer med hopp
Vad är då det viktiga i budskapet om att Jesus föddes till världen? Det finns flera saker, men en av dem är att han kom med hopp. Det behövde hans samtid, och det behöver vi.
    De senaste åren verkar utvecklingen på jorden ha gått åt fel håll. Det gäller inte bara klimatet. Klyftorna mellan fattiga och rika har ökat, medan friheten har minskat. Det är idag svårt att vara kristen i många länder.
    Därför är det lätt att tappa hoppet. Men Jesus ger oss hopp. Han vågade födas som ett barn trots omständigheterna.
    Irenaeus dog som martyr, men han var övertygad om att Gud kunde återställa världen till den jämvikt som den en gång skapades till. Och det kan vara värt att tänka på, inte bara den 25 december.

Av Sven-Erik Falk, Skara

      

Detta är en krönika där skribenten själv svarar för de åsikter som framförs.