Riv den tysta muren

Det kan vara så att vi just nu befinner oss i en tid av historien, då vi upplever den största förändringen någonsin när det gäller mellanmänskliga relationer.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Som så ofta är det en enskild händelse som bryter ner den fördämning som förslavat många. När väl det lilla hålet brutit igenom fördämningen, så rasar hela muren. Och nu har den rasat.
    I spåren efter #meetoo får vi höra den ena efter den andra fruktansvärda berättelsen, av maktmissbruk, övergrepp och förnedring. Inom snart sagt alla sektorer av tillvaron. Och någonstans är ingen oskyldig.
    Även vi män som försökt leva jämställt och stått på kvinnornas sida, har säkert minnen av situationer då vi skulle sagt något, men istället var tysta. Och problemet i relationer är oftast den tystnad som alls inte är kärlek, utan bara rädsla.

Män med makt
När jag hör kvinnornas berättelser om övergrepp, om det så är inom skådespelarvärlden, polisväsendet eller skolan……så slås jag av att det så ofta är berättelser om hur män med makt utnyttjar de som är maktlösa. Män med makt, som av egenintresse utnyttjar den som längtar och hoppas.
    Samma struktur som går igenom den maktutövning som bara ser till sig själv, inte till allas bästa. Som om vissa män (och jag tror att det bara är vissa män) har rätt till en alldeles egen del av tillvaron, där de egna reglerna gäller.
    Någon gång, misstänker jag, kommer det kanske också en #amen, eller vad det nu kan bli. Med berättelser om hur kvinnor i kyrkans värld farit illa i kyrkans hierarkiska organisation.

Vad vi inte gjort
När jag skriver detta är det snart domsöndag. Det är tid att reflektera över vad vi gjort - och kanske än mera över vad vi inte gjort. Sedan förbereder vi oss för att möta Honom, med all makt, som kommer till oss maktlös och värnlös och sårbar.
    Vi har chans och möjlighet att börja på nytt. Jag lovar att inte längre vara tyst när jag ser, eller får veta, hur någon missbrukas. Någon som är maktlös och värnlös men med hopp. Tillsammans får vi se till att tystnadens mur inte byggs upp igen.
   Välkommen att vara med.

Av Rolf Wollert, präst i Sollebrunn med omnejd