Religiösa ledare fördömer lastbilsdådet

Biskop Åke Bonnier manar alla att stå upp mot den våldets och dödandets mentalitet som präglade dådet på Drottninggatan i Stockholm.

Biskopen har skickat ut följande brev i stiftet. Det har också gjorts ett antal uttalanden från olika trossamfunds ledare. Länkar till dessa finns längst ner på sidan.

Så här skriver biskopen
Vi har alla nåtts av nyheten om terrordådet i Stockholm. Det är i linje med det som skett tidigare i Europa och nu har också Sverige blivit en del av den typen av terrorism. Det är fasansfullt och så många människor drabbas, om inte direkt, så indirekt och rädslan sprids på många sätt.
Som kyrka är vi bärare av hoppets, kärlekens och syskonskapets budskap med den korsfäste och uppståndne Jesus i centrum. Må vi som motkraft mot hatets, våldets och dödandets mentalitet stå upp för den kärlek som inte ser gränser, den kärlek som inte ser till etnisk eller religiös tillhörighet! Må vi tala tydligt om Jesus i ord OCH handling.
"Gud, vi ber för dem som drabbats av terrordådet i Stockholm. Låt Din eviga kärleks ljus lysa för dem och Din gränslösa omsorg omsluta dem. Vi ber för deras anhöriga och vänner att Du ska vara med dem i den mörka sorgen och saknaden. Vi ber för de skadade och för deras nära och kära. Vi ber om mod och kraft för oss alla att vara vittnen om Din kärlek och i kraft av Din heliga Ande vara vittnen gällande Livets seger över döden, Kärlekens seger över hatet, Hoppets seger över hopplösheten. Herre gör oss till Dina redskap. Amen"

Andra uttalanden
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd      
Uttalande från Sveriges imamråd