Foto: Gert Adolfson

Prästlönetillgångarna i Skara stift utför naturvårdsbränning på Ulvön

Mitt i högsommarvärmen utförde Prästlönetillgångarna i Skara stift en naturvårdsbränning på tre öar i Stengårdshultasjön i Gislaveds kommun.  

Det är ett 3,5 hektar stort område med äldre tall- och granskog som har bränts. Syftet med bränningen är att skapa förutsättningar för brandberoende arter som har svårt att finna lämpliga levnadsförutsättningar pga. dagens annars så effektiva brandbekämpning. 

Arter såsom t.ex. Svedjenävan har frö som kan ligga i ”dvala” i många år och börjar gro först när temperaturen når 40-50º C. Den sotsvarta praktbaggen är också brandberoende och känner av värmestrålning på långt håll genom IR-känsliga sinnesorgan som sitter på magen och kommer antagligen flygande till brandområden för att para sig. 

En naturlig skogsbrand startar med största sannolikhet när det är extremt torrt i markerna, t.ex. av ett åsknedslag. För att få likvärdig effekt på vegetation och marken sker också naturvårdsbränningar vid liknande förhållanden. Att avståndet till fastland är över 300 meter innebär en väl tilltagen säkerhetszon kring öarna. Eldningen sker i motvind för att få ett bra och kontrollerat förlopp. 

När antändning skedde vid förmiddagstid var luftfuktigheten ganska hög och det hade svårt att riktigt sätta igång, men efter ett par timmar torkade det till och bränningen kom igång. Efter naturvårdsbränningen kom ett hastigt åskoväder in över sjön. På bara några minuter hade en störtskur på ca 20 mm kraftigt blötlagt både personal och bränningen effektivt och därmed påbörjat eftersläckningen.