Foto: pixabay

Praktik i kyrkan för utrikesfödda

Svenska kyrkan i Skara stift och Arbetsförmedlingen har inlett ett samarbete för att skapa praktikplatser till utrikes födda

Platserna ska finnas i kyrkans församlingar.
   – Syftet är att ge utrikes födda en chans att prova på svenskt arbetsliv och träna svenska. Det kan också ge en möjlighet att få en referens när man ska söka arbete, säger Jacqueline Björnram som är avdelningschef vid Skara stiftskansli.
    Överenskommelsen innebär att Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen samverkar för att skapa sex månader långa praktikplatser. Erbjudandet riktar sig utrikesfödda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

40 platser
Det handlar om arbetssökande som saknar eller har begränsad erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. De har därmed behov av den erfarenhet som praktik kan ge. Ambitionen är att bereda plats för omkring 40 personer per år.
   – Svenska kyrkans församlingar har under många år, inte minst det senaste året, arbetat med mottagande och integration av flyktingar. Överenskommelsen med Arbetsförmedlingen ska ses som ett led i integrationsarbetet, säger Jacqueline Björnram.

Olika grupper
Möjligheten att få en praktikplats gäller olika yrkesgrupper, och hur verksamheten utformas beror på den lokala församlingen. Det kan röra sig om heltid, men det kan också vara så att praktikplatsen är på halvtid och kombineras med studier i svenska.
    Arbetsförmedlingen står för ersättningen till praktikanten medan församlingen svarar för en handledare.
    – Att ha en praktikant innebär en del arbete men man får också mycket tillbaka. Att se sitt arbete och sin arbetsplats genom någon annans ögon är spännande. Det kan också ge impulser att tänka nytt, säger Jacqueline Björnram.

Ger erfarenhet
Det är församlingarna själva som får ta initiativet och kontakta Arbetsförmedlingen när de ser möjligheter att ta emot en praktikant.
   – Det finns många personer som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Samarbetet om praktikplatser i Skara stift är ett bra initiativ för att hjälpa arbetssökande att visa upp sin kompetens och få arbetslivserfarenhet i Sverige. Det ger även den arbetssökande kunskap om hur det är att jobba inom Svenska kyrkan, säger Jonas Peterson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.