Oväntad missionär för Kristus

Jag försöker följa vad som händer i de politiska ungdomsförbunden. Det är inte helt lätt för mig som pensionär.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Men jag försöker ändå. Jag inbillar mig att jag därigenom kan få en aning om framtidens politiska landskap.
   Jag är politiskt intresserad och har på olika sätt varit politiskt engagerad hela mitt vuxna liv. Det var så jag kom in som förtroendevald i kyrkliga sammanhang.
   Men det som var viktigt när jag var ung har idag förlorat sin betydelse. Vänster och höger, borgerligt och socialistiskt är närmast ord utan innehåll. Nu går den politiska skillnaden efter helt andra linjer.

Foto: Youtube

Häpnad
När jag talar med politiskt aktiva ungdomar så häpnar jag.
   Många i de borgerliga parternas ungdomsförbund verkar ansluta sig till en libertariansk filosofi. Det är alltså den rena egoismen upphöjd till politisk filosofi. Och ovanpå allt så gillar man Trump!
   Och på vänsterkanten har man, verkar det som, slutat bry sig om klass. Det är istället HBTQ, gender, trygga rum, inkludering, rasifiering och identitetspolitik.
Så ser det nog ut i många länder i väst.

Kristen professor
Men något oväntat synes hända. En professor från Canada, Jordan B Peterson, når ut med ett helt annat typ av budskap om hur vi bör leva vårt liv och ordna våra samhällen. Och han gör det utifrån en kristen tolkningsram.
   Jordan B Peterson och har blivit en YouTube kändis. Hans föreläsningar i Europa och Nordamerika drar storpublik. Hans senaste bok har titeln ”12 Rules for Life: An Antidote to Chaos” (159 kr på Bokus). Han höll en föreläsning alldeles nyligen om boken. Den går att se på Youtube, klicka här.

Försök till spaning
Petersons budskap är inte särskilt lättillgängligt och det står dessutom på på kristen grund. Varför når han fram till så många unga människor? Inte minst till unga män? Vad kan kyrkan lära sig?
   Kan det finnas en risk att kyrkan, när den engagerar sig i tidens viktiga frågor, låser sig vid en linje, ett sätt att tänka? Kanske likt utvecklingen i de politiska ungdomsförbunden? Då är det inte alldeles säkert att den enda linjen svarar mot de behov som många unga människor faktiskt skulle vilja se tillgodosedda av kyrkan.
   Peterson pekar på andra förklaringsmodeller och ställer andra krav än de vi är vana vid att höra. Om inte annat så kan nog Peterson hjälpa oss förstå vår tid bättre och då inte minst den unga samtiden.

Av Sten Dellby, Äspered