Foto: Sven-Erik Falk

Ordets år

För sjätte året har biskop Åke Bonnier gett ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om Ordet, som får komma i ett särskilt fokus under året.

– Jag hoppas att 2020 ska vara ett år där vi kan samlas om Bibeln och lyfta fram vad den betyder, inte bara för kyrkan utan också för kultur och samhälle, skriver biskop Åke Bonnier

Under året är tanken att Ordet ska komma i ett särsklilt fokus i Skara stift - i såväl församlingar och pastorat som i stiftsorganisationen. Under året kommer stiftstidningen Intro att belysa detta tema och Ordet kommer också att genomsyra kurser och aktiviteter under 2020.

Biskopen har gjort det till tradition att varje år ge ut ett brev till församlingarna. Brevet om Ordet finns att ta del av på tre språk. Utöver svenska finns det tillgängligt på finska och engelska. Du kan ladda ner brevet här!