Ondska är en dålig förklaring

För en tid sedan kördes en ung man ihjäl på vår landsväg. Vad som hände utreder polisen; för mig räcker det med att vägen är farlig.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Varje vardag cyklar jag sex km på denna väg. Få bilister håller hastighetsbegränsningen och få synes förstå hur man bör köra om en cyklist.
   Det hela är enkelt. Alla fyra hjulen bör vara på den mötande körbanan när man passerar cyklisten.

Vänta
Är det ett möte på gång eller om sikten är skymd så väntar man till dess att den mötande bilisten passerat eller till dess att sikten är fri.
   Vissa förare synes resonera som så, att om man bara kör tillräckligt nära cyklisten så klarar man ett möte.
   Ja, man kanske klarar mötet, men riskerar samtidigt cyklistens liv.

Jesus botar en blind man
Idag, när jag kände de snabba bilarna vina för mig obehagligt nära, så tänkte jag på söndagens evangelietext (Joh 9:1-7, 24-39) om hur Jesus botar en blind man på en sabbat. Fariséerna kan inte acceptera vad som hänt utan kör, efter att ha förhört mannen, iväg honom.
   Vare sig fariséer eller bilister var/är några onda människor. De förra vill inte inse det underbara i att en blind blivit seende, och de senare tar risker med en annan människas liv för att spara några sekunder.
   Fariséerna tolkade Moses lag strikt och dagens bilister tolkar vägtrafikreglerna slappt. Det är inte regeltrohet eller brist på detsamma som är förklaringen till att det blir fel.

Konsekvenstänk
Det är nog heller inte i den rena ondskan som vi skall söka förklaringen till felaktiga beslut. Förklaringen kanske är något så simpelt som bristande konsekvenstänk.
   Om vi funderar lite på eventuella konsekvenser av vårt handlande så kan det kanske hjälpa oss att fatta de rätta besluten. Det gäller oss alla och då inte minst politiker och tjänstemän. Vi har ju just i dessa dagar fått bra exempel på vad bristande konsekvenstänk kan ställa till med i landstingen.
   Det har sina fördelar att cykla. Jag hinner tänka en del, både om det stora och det lilla i livet. Allt medan jag försöker klara mig helskinnad till gymmet.

Av Sten Dellby, Äspered

      

Detta är en krönika där skribenten själv svarar för de åsikter som framförs.