Foto: Ellen Forsström

Olika värmelösningar i Norra Billings pastorat

Norra Billings pastorat var tidigt ute med värmepumpar i kyrkans lokaler. 2004 satte de in den första, i Horns prästgård, och efter det har det rullat på. - Nu har vi 11 värmepumpar, i sex kyrkor, fyra församlingshem och en prästgård. Det har fungerat bra, säger Sören Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef.

Uppvärmning av kyrkor är en fråga som har diskuterats mycket på senare år. Fossila bränslen är uteslutet eftersom Svenska kyrkan strävar mot att bli fossilfria. Direktverkande el är både dyrt och ineffektivt. Istället har olika typer av värmepumpar hamnat i fokus. Och nu kommer även solceller som komplement.

I Norra Billings pastorat har man både värmepumpar och solceller. Men de har inte valt samma lösning överallt utan tittat på förutsättningarna på platsen.

- I Horns prästgård valde vi jordvärme men när vi renoverade kyrkan ett antal år senare blev det en bergvärmepump där. I några församlingshem har vi luftvärmepump.

Vattenburna system

I de flesta fall har det funnits ett vattenburet system och det har behållits vilket har fungerat bra. På ett ställe, i Vads kyrka, har vi installerat ett vattenburet system. Inga fläktar har installerats.

- Vi har sparat en hel del el på värmepumparna. Det som är lite svårt nu, med de höga elpriserna, är att gå ner till 5-6 grader. Med värmepumparna är det svårare att sänka till mindre än 12 grader men kyrkorna mår ju bra av det.

De har inte haft problem med luftfuktigheten, inte haft mögel. Men det är viktigt att mäta den relativa luftfuktigheten i kyrkorna.

- Det går inte att säga att det ska vara ett exakt gradantal, varje fastighet är unik. Det gäller att lära känna sina byggnader. Vilken typ av ventilation de har och hur isolerade de är spelar in.

Fyra kyrkor med styrsystem

I fyra kyrkor finns ett styrsystem installerat. Där styrs temperaturen automatiskt utifrån luftfuktigheten. Blir det över 65-70 procent relativ luftfuktighet höjs värmen automatiskt. Detta för att textilier och andra inventarier inte ska ta skada.

- Det styrsystemet har vi sökt bidrag för, det är väldigt bra och styrs via bokningssystemet. I de andra kyrkorna får vi mäta luftfuktigheten manuellt men det går ju snabbt, det är bara att få in en rutin för hur ofta detta ska göras.

Vilken temperatur pastoratet behöver hålla i kyrkan vid förrättningar varierar också.

- Finns det bänkvärme är det ju varmt där man sitter och då kanske temperaturen kan sänkas till 17 grader vid gudstjänster.

Enligt Sören Mårtensson går det att räkna hem de investeringar som är gjorda med bergvärmepumpar inom mellan fem till tio år beroende på vilken lokal det är.

Nu har de gått vidare och börjat installera solceller. Det har skett på tre ställen. Till exempel ger anläggningen på Stöpengården, som är ganska stor (33,6 kWp) 30 000 kilowattimmar per år, solcellsanläggningen vid Tidans församlingshem ger 16 000 kilowattimmar per år och den vid Timmersdala församlingshem 10 000 kWh per år.

- Även de anläggningarna har fungerat bra, säger Sören Mårtensson.

I Värings kyrka finns ett system med kulvertar som förser både den gamla prästgården, som nu är kontor, församlingshemmet och kyrkan med värme. Där eldade man tidigare med spannmål men har nu övergått till pellets. Den anläggningen värmer totalt 1400 kvadratmeter.

- Det systemet kommer vi att behålla ett tag. Fast nu har ju även pelletsen gått upp i pris.

Fyra kyrkor används under vintern

Under vintern, från första december till sista mars, kommer pastoratet bara att använda fyra kyrkor för dop, vigslar och gudstjänster. Det är Värings kyrka, där alla kantorer övar, och som värms upp till 18 grader hela året, samt Berg, Horn och Vads kyrka som alla har värmepumpar (där sänks temperaturen mellan aktiviteterna).

- En del gudstjänster kan förläggas till församlingshem men begravningar kommer vi att ha i alla kyrkor, säger Sören Mårtensson. De lokaler som inte används sänks till grundtemperatur och den kan som sagt variera från 2 till 12 grader beroende på lokal. Vi kommer även att släcka fasadbelysningen på kyrkorna.

Styrsystem i kyrkorna i Skara stift

En populär lösning för att övervaka och styra klimatet i kyrkorna är att installera ett uppkopplat styrsystem, vilket dessutom är ett bra verktyg för att kunna drift- och energioptimera värmesystemen. I Skara stift är det 194 kyrkor som har ett uppkopplat styrsystem som i de flesta fall är sammankopplade med bokningssystemen. En del kyrkor har enklare lokala styrsystem där programmering sker på plats. I de övriga kyrkorna regleras värmen manuellt.

Grafen visar fördelningen av olika styrsystem.